Wednesday, November 03, 2010

media aandacht voor verloskunde


Wat mij blijft opvallen is dat de media met als aantrekker de VK zich blijft storten op dit onderwerp en nu een relatief klein en licht gedateert onderzoek (althans, de dataset is ouder (2007) en relatief klein) weer meer aandacht geeft dan een recent onderzoek dat nieuwere data gebruikte en heel nederland overzag waaruit bleek dat er idd winst te behalen is door betere overdracht maar vooral ook dat thuis bevallen (of in een andere eerstelijnsomgeving) niet onveiliger is voor moeder én kind.

Berichtgeving is vooral weer alarmerend zonder veel aandacht voor de voorstellen die in gang gezet zijn door de stuurgroep.
Dit zaait enkel onrust, wat zéker geen positieve uitwerking kan hebben op de zwangere en de beroepsgroepen. Niet alleen de mogelijkheid thuis te bevallen komt zo in het nauw, maar met het gebrek aan ruimte in de meeste ziekenhuizen wordt dan ook de ziekenhuisbevalling (nog) risicovoller.

aanvullend ivm slechte ervaring uit het verleden:
Mijn blogje wens ik niet terug te zien in een andere vorm van media