Wednesday, November 03, 2010

media aandacht voor verloskunde


Wat mij blijft opvallen is dat de media met als aantrekker de VK zich blijft storten op dit onderwerp en nu een relatief klein en licht gedateert onderzoek (althans, de dataset is ouder (2007) en relatief klein) weer meer aandacht geeft dan een recent onderzoek dat nieuwere data gebruikte en heel nederland overzag waaruit bleek dat er idd winst te behalen is door betere overdracht maar vooral ook dat thuis bevallen (of in een andere eerstelijnsomgeving) niet onveiliger is voor moeder én kind.

Berichtgeving is vooral weer alarmerend zonder veel aandacht voor de voorstellen die in gang gezet zijn door de stuurgroep.
Dit zaait enkel onrust, wat zéker geen positieve uitwerking kan hebben op de zwangere en de beroepsgroepen. Niet alleen de mogelijkheid thuis te bevallen komt zo in het nauw, maar met het gebrek aan ruimte in de meeste ziekenhuizen wordt dan ook de ziekenhuisbevalling (nog) risicovoller.

aanvullend ivm slechte ervaring uit het verleden:
Mijn blogje wens ik niet terug te zien in een andere vorm van media

4 comments:

Jolanda said...

Ik weet niet waar ik meer van schrok; de eenzijdige berichtgeving of het laatste zinnetje.

Hoe durven ze jouw gedachten te misbruiken voor eigen gewin!

Iris said...

iemand op een ap-lijst had vragen over het onderzoek, is het ok als ik hem naar jou verwijs?

Annette said...

Hier (België) werd het hele onderzoek in een zinnetje, misvormt weergegeven; "vroedvrouw zorgt voor hogere babysterfte" Nou daar konden wij het weer mee doen.

Gelukkig had ik op teletekst de heel wat genuanceerdere uitkomst zien.

lottebees said...

Ik moet zeggen: hier in zeeland niks dan hulde voor de verloskundigen. (in het algemeen toch wel)
Die moeten er maar voor zorgen dat een moeder die graag thuis wil bevallen, het ook helemaal goed redt.
Er is namelijk bij mij in de buurt geen ziekenhuis die bij spoedgevallen binnen een fatsoenlijke tijd kan helpen. Je moet namelijk wel even 30/40 met de auto. Zelfs met de ambulance is het in de zomer onhaalbaar.
Dus al die dappere verloskundigen zorgen hier er juist voor dat er geen hele erge dingen gebeuren!